MEGGLE България
Качество
Като дъщерно дружество на германска компания, фирма MEGGLE България ЕООД стриктно спазва и прилага всички качествени и хигиенни стандарти с най-висок приоритет.
 
MEGGLE България ЕООД произвежда продуктите си от 100 % натурално, първокачествено краве мляко. Процесът на производство, контрола на качеството и транспорта са съобразени с всички изисквания на законодателството в България и Европейския съюз.
 
Високотехнологичното ни производство в град Шумен е сертифицирано с международния стандарт ISO 22000:2005, осигуряващ безопасност на храните във всяка стъпка на процеса – от производството и преработката на суровото мляко до консумация на продуктите от нашите клиенти.
 
Осъществява се стриктен контрол съгласно изискванията на ДПП ( Добри производствени практики ) и НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) във всички етапи на  производствения процес - входящ контрол на суровини и материали, оперативен производствен и качествен контрол на продуктите по време на производство, зреене и съхранение. Извършва се стриктен органолептичен, физико - химичен и микробиологичен анализ на готовите продукти преди освобождаване за експедиция, товарене и транспорт.
 
Всички служители на МEGGLE България ЕООД са включени в програмата за обучение и периодичен инструктаж за поддържане на необходимата лична и производствена хигиена, за организация на производствените дейности, разделно събиране и управление на отпадъци осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.