Кариери
МАШИНЕН ОПЕРАТОР В ХВП
Описание и изисквания: МЕГГЛЕ е международна компания със 125 годишна история и традиции в качественото производство на млечни продукти с над 2400 служители в цял свят.
Ние търсим хора, които съумяват да съчетават наученото с практичния опит, готови да разширят знанията си и да споделят опита си с нас
 
Вашият профил:
• Средно / висше техническо, технологично образование
• Опит в производство като оператор или механик – минимум 1 година
• Познания за HACCP, GMP принципи
• Организационни умения
• Комуникативни умения
• Работа в екип
• Работа на смени
• Познания и умения в областта на автоматиката, електро-механиката ще се считат за предимство
• Ползване на английски или немски език е предимство
 
Основни отговорности:
• Управление и контрол на поверените машини в добро работно състояние с цел гладко и навременно протичане на производствения процес с необходимата ефективност и производство на продукт според стандартите за качество на компанията
• Превантивна поддръжка и отстраняване на аварии (със съдействието на персонала по Ремонт и Поддръжка)
• Почистване и поддържане на технологичното, помощното оборудване и работното място в изрядно състояние
• Попълване на необходимите контролни документи и работни карти
• Периодичен контрол на качеството на готовия продукт
• Спазване на всички правила по безопасност, хигиена, Добра Производствена Практика, HACCP
 
Ние Ви предлагаме:
• Отлично възнаграждение
• Работа в динамичен екип
• Възможности за развитие и професионална реализация в международна компания
• Обучение на работното място
 
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.
 
Месторабота: Шумен