Контакти
MEГГЛЕ България ЕООД
Централен офис Шумен
гр. Шумен 9700,
ул. „Тракийска“ 3
тел./ факс.: +359 (0) 54 800 424
meggle_bulgaria@meggle.bg
www.meggle.bg
 
Офис София
гр. София 1517,
бул. „Ботевградско шосе“ 247,
"Транскапитал", 
сграда  2, етаж 6,
офис 2604
тел./ факс: +359 (2) 942 47 48
Име
Фамилия
E-mail
Коментар
Съгласен съм, че този уебсайт ще съхранява моята подадена информация, за да могат да отговорят на моето запитване