Сигурност и дискретност
MEГГЛЕ България ЕООД
 
Централен офис Шумен
гр. Шумен 9700, ул. „Тракийска“ 3
тел./ факс.:  +359 54 800 424
MОЛ: Нако Наков
Булстат: BG 837055486
Ф. Д. 1/ 1994 към ШОС
 
Офис София
гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247,                                                                                                                                                             „Транскапитал“, сграда 2, етаж 7, офис 2706
 
Информация за авторските правa
Цялото съдържанието на интернет страниците на „МEГГЛЕ България“ ЕООД е защитено с авторско право. „МЕГГЛЕ България“ ЕООД дава възможност за разглеждане и изтегляне на цялото съдържание на своите интернет страници само за лична, некомерсиална употреба. Ние изрично посочваме, че всички авторски права и правата на собственост на „МЕГГЛЕ България" ЕООД трябва да се спазват в случай на копиране на съдържанието. Съдържанието не трябва да бъде променяно и използвано за други интернет страници или компютри в мрежа без писменото съгласие на „МЕГГЛЕ България" ЕООД. Съдържанието не трябва да бъде копирано, използвано или разпространявано с обществена или търговска цел. Всяко нарушение на тези разпоредби задължава лицето или страната да унищожи всяко печатно или копирано съдържание. „МЕГГЛЕ България" ЕООД си запазва правото да претендира за обезщетение при нарушение на авторското право.
 
Информация за освобождаване от отговорност
Информация, която може да бъде намерена на нашите страници в интернет е прецизно и внимателно подбрана. „МЕГГЛЕ България" ЕООД, обаче, не дава гаранция за пълнотата, актуалността, коректността или целесъобразността на използването на информация за някои специфични цели. Използването на съдържанието от интернет страниците е на собствен риск на потребителя.
Уеб страниците на „МЕГГЛЕ България" ЕООД съдържат линкове към тези на други доставчици. По време на процеса на свързване, на интернет страниците на другите доставчици се проверяват законността на съдържанието, което може да се намери на тези страници. „МЕГГЛЕ България“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други интернет страници, които могат да бъдат достъпни чрез тези връзки. Ако „МЕГГЛЕ България“ ЕООД забележи или е информиран, че един от свързани интернет страници съдържа незаконно съдържание, тази връзка ще бъдат премахнати дотолкова, доколкото това е технически възможно и разумно.
 
Защита на данните
Ние боравим с Вашите лични данни по отговорен начин. Затова бихме искали да Ви информираме, че Вашите лични данни се съхраняват в автоматичен файлове с данни и като такива се обработват и използват за обработка на Вашата поръчка в съответствие с валидни национални и европейски регулации за защита.
Ние само ще съхраняваме данните Ви и ще ги обработваме за промоционални цели, в рамките на „МЕГГЛЕ България“ ЕООД, ако изрично сте съгласни с това. За да направите това, имате възможността да направи декларация за съгласие на всички наши интернет страници, където се изтеглят лични данни. „МЕГГЛЕ България“ ЕООД защитава поверителността на вашите данни и няма да продава или да го отдавате под наем или да я предоставя на трети лица, по никакъв начин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, отнасящи се до този уеб сайт, моля да изпратите електронно писмо до meggle_bulgaria@meggle.bg или да се свържете с нас на нашата потребителска линия 054/800 424.