Насоки за подаване на сигнали (EU) 2019/1937

Всяко лице има възможност да докладва за нарушения на приложимото национално или международно законодателство или други неправомерни действия до отговорната служба на MEGGLE Group GmbH чрез https://meggle.opture.app/hgs свързаната система за сигнали. Сигналът може да се направи напълно анонимно или като се предоставят лични данни. В случай на анонимен сигнал, можете да видите състоянието на обработката на Вашия доклад, като въведете псевдоним и самостоятелно зададена парола. В този случай, молим, уверете се, че помните данните за достъп, които сте задали. Вашата анонимност остава гарантирана.