Сигурност и дискретност

Благодарим Ви за интереса към нашия портал, както и към нашата компания. Ние приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни, събирани, обработвани и използвани по време на Вашето посещение на нашия портал. Ние сме приели технически и организационни стъпки, за да гарантираме, че нашата компания, както и нашите външни доставчици на услуги, спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В тази част от нашия сайт бихме искали да Ви информираме за обхвата, естеството и целта на събирането и използването на лични данни, които споделяте с нас, както и за тяхното обработване и прилагане.

1. Събиране и обработка на данни

„Лична информация“ означава информация за Вас като физическо лице. Това включва подробности като име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. По принцип можете да посетите нашия уебсайт, без да се налага да оставяте лична информация – например, когато просто искате да научите повече за нашите продукти, като щракнете върху съответните страници. По този начин ние записваме всеки достъп до нашия уебсайт и всяко изтегляне на файлове, съхранявани на нашия уебсайт. Така записаните регистрационни записи се използват във вътрешни системи и статистика. Нашите регистрационни записи запаметяват имената на достъпните файлове, датата и часа на достъп, количеството прехвърлени данни, дали достъпът е бил успешен, интернет браузъра и домейна, използван за този достъп. Този процес не прехвърля никакви лични данни от компютъра, а данните, записани от системата, се съхраняват отделно от всички лични данни, които са ни предоставени. Ние също така записваме IP адресите на компютрите, които имат достъп до нашия сайт. В някои случаи обаче се нуждаем от Вашето име и адрес и други подробности, за да гарантираме, че услугите, които поискате, ще бъдат предоставени. Тези други лични данни се записват и съхраняват само ако доброволно сте ни предоставили такава информация – напр. при изпращане на запитване, при влизане в нашия сайт, чрез поръчка (или изпращане на запитване) и т.н. Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите данни по всяко време. Ако искате да направите това, моля свържете се с нас.

2. Конкретна цел, използване и споделяне на лични данни

Ако ни предоставите Вашата лична информация, ние ще използваме тази информация само, за да отговорим на Вашите запитвания, за да обработваме въпроси относно нашите услуги (участие в игри или др.), във връзка с Вашите отзиви за маркетингови кампании или за да Ви предоставим достъп до информация и оферти, свързани с отделни артикули. Всяко използване на Вашите данни трябва да бъде в съответствие със закона.

Ние ще събираме, обработваме и използваме личната информация, която ни предоставяте онлайн, единствено за целите, за които предварително сме Ви уведомили. Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени или съобщени на трети страни само ако е необходимо за извършване на една от дейностите, изброени в първи параграф на раздел 1, точка 2, напр. в случаите, когато компании от MEGGLE Group са сключили договор за обслужване с доставчици на услуги (напр. за доставка на поръчаните от вас стоки) или ако преди това сте се съгласили с такъв обмен на информация. На такива трети страни е забранено да използват лични данни за други цели.

Разбира се, ние уважаваме Вашите желания, ако не искате Вашата лична информация да бъде използвана за допълнително подобряване на отношенията ни с клиентите (особено за целите на директния маркетинг или проучване на пазара).

Ще разкрием лична информация за нашите клиенти, ако по закон или съдебно разпореждане сме задължени да разкрием тази информация. Разкриването на лична информация е възможно и в случай, че е необходимо да се потвърдят или подкрепят нашите Общи условия или други сключени споразумения. Същото важи и за съхраняването на тези данни.

Няма да бъдат публикувани данни за наша търговска цел. Нашите служители и компании, които предоставят услуги, с които сме сключили споразумение за сътрудничество, са длъжни да подпишат споразумение за поверителност, с което се съгласяват да спазват разпоредбите на българския Закон за защита на данните. Целият достъп до лични данни от нашите служители е ограничен до служители, които се нуждаят от достъп до въпросните данни, за да изпълняват задълженията си в нашата компания.

3. Изтриване

Вашите лични данни, които сме съхранили, се изтриват в следните случаи: ако оттеглите съгласието си за съхранение на вашите данни; ако познаването на данните вече не е необходимо за изпълнение на целта, за която са били съхранявани; или ако съхраняването им е забранено от друго правно основание – освен в случаите, когато законовият срок за съхранение на тези данни забранява изтриването на същите. В такава ситуация тези данни се изключват и не се изтриват.

4. Информация

Когато подадете писмено искане, ние ще бъдем насреща, за да Ви информираме за данните, които сме съхранили за Вас.

Ние полагаме всички усилия да гарантираме, че са взети всички технически и организационни мерки за съхраняване на Вашите лични данни, че те са защитени от неоторизиран достъп. При комуникация по имейл не можем да гарантираме, че Вашата информация ще бъде 100% защитена: ако искате да ни изпратите информация поверително, препоръчваме Ви да го направите по пощата.

5. Бисквитки

Когато посетите някой от нашите уебсайтове, ние може да изберем да съхраняваме данни на Вашия компютър под формата на „бисквитки“. Бисквитката е малък текстов файл, който се прехвърля на компютъра на потребителя по време на посещение на уебсайт и след това се съхранява на твърдия диск на компютъра.

Информацията, съхранена в тези бисквитки, ни помага автоматично да Ви идентифицираме следващия път, когато посетите нашия уебсайт и ни позволява да направим продуктите и услугите, допълнително съобразени с нашите потребители – като по-опростени опции на менюто. Бисквитките ни помагат да персонализираме уебсайтовете според Вашите интереси.

Потребителят може да посети нашия уебсайт без да използва бисквитки. Ако не искате компютърът Ви да ги разпознава по време на посещение, можете да настроите компютъра си да не съхранява бисквитки на твърдия Ви диск, като изберете опцията „Не приемай бисквитки“ в настройките на браузъра си. За конкретни подробности как работи това, прочетете инструкциите на Вашия интернет браузър доставчик. Неприемането на бисквитки може да ограничи функционалността на нашите продукти и услуги.

6. Фейсбук

Нашият уебсайт интегрира добавки (add-ons) от социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ. Можете да разпознаете такива добавки чрез логото на Facebook или бутона „Харесвам“ на нашия уебсайт. За да видите плъгините (plugins) за Facebook, моля, посетете developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато посетите нашия уебсайт на www.meggle.bg, плъгинът осигурява директна връзка между браузъра и сървъра на Facebook. По време на процеса Facebook беше уведомен, че Вие – или Вашият компютър и IP адрес – сте посетили нашия сайт.

Ако кликнете (click) върху бутона „Харесвам“ във Facebook, когато сте влезли във Вашия акаунт във Facebook, тогава можете да свържете съдържанието на нашите страници с Вашия профил във Facebook. Това позволява на Facebook да свърже посещение с нашия сайт и с Вашия акаунт. Изрично ви информираме, че като доставчик на този уебсайт, ние нямаме представа за информацията, изпратена до Facebook, нито за начина, по който Facebook я използва. За по-подробна информация вижте политиката за поверителност на Facebook на www.facebook.com/about/privacy/.

Ако не искате Facebook да свърже Вашето посещение в нашия уебсайт с Вашия акаунт във Facebook, първо излезте от акаунта си във Facebook.

7. Линкове

Тези политики за поверителност не се прилагат за услуги, предлагани от други компании или лица, включително продукти или уебсайтове.

Когато предлагаме връзки/ линкове, ние се стремим да гарантираме, че тези връзки отразяват нашите Условия за ползване и нашите стандарти за сигурност. Въпреки това, ние не можем да влияем на други доставчици на услуги и да ги принуждаваме да спазват нашите политики за поверителност и стандарти за сигурност. Съответно, молим, направете справка с уебсайтовете на тези други доставчици на услуги, и по-специално с политиката за поверителност, публикувана на техните уебсайтове.

8. Промени в условията на нашата политика за поверителност

Запазваме си правото да променяме нашата политика за сигурност и система за защита на данните в случаите, когато технологичният напредък го налага. В такива случаи ние също ще преразгледаме политиката за поверителност. Ето защо, молим, винаги четете най-новата ни версия на Политика за поверителност.

9. Деца и млади хора

Като общо правило, лица под 18-годишна възраст не могат да споделят никаква лична информация с нас без съгласието на родител или настойник. В допълнение, ние изрично заявяваме, че не изискваме, не събираме и не споделяме лична информация с трети страни, свързана с деца и млади хора.

10. Отговорно лице / право на отказ / опция за контакт

Можете да оттеглите съгласието си за събиране и съхранение на Вашите лични данни по всяко време. Можете също да се свържете с нас, ако имате въпроси, свързани с нашата политика за поверителност или ако искате да я коригирате или изтриете.

Насоки за подаване на сигнали (EU) 2019/1937

Всяко лице има възможност да докладва за нарушения на приложимото национално или международно законодателство или други неправомерни действия до отговорната служба на MEGGLE Group GmbH чрез https://meggle.opture.app/hgs свързаната система за сигнали. Сигналът може да се направи напълно анонимно или като се предоставят лични данни. В случай на анонимен сигнал, можете да видите състоянието на обработката на Вашия доклад, като въведете псевдоним и самостоятелно зададена парола. В този случай, молим, уверете се, че помните данните за достъп, които сте задали. Вашата анонимност остава гарантирана.